Disclaimer: Every effort has been taken to ensure that the information in the Guideline, which is based on the authors’ experience is accurate. However the authors’ and publishers take no responsibility for any consequence arising from the misinterpretation of the information herein nor is any condition or warranty implied.  ESCCAP emphasizes that national, regional and local regulations must be borne in mind at all times before following ESCCAP advice.

Renuncia de responsabilidad: Se han hecho todos los esfuerzos para asegurar que la información contenida en esta guía, basada en la experiencia de los autores, sea precisa. Sin embargo, los autores y los editores no aceptan ninguna responsabilidad sobre actuaciones que puedan surgir como consecuencia de una mala interpretación de la información contenida en la misma, y tampoco hay ninguna condición o garantía que quede implicada. ESCCAP recalca que las normas nacionales, regionales y locales deben tenerse en cuenta antes de seguir estas recomendaciones.

Disclaimer: Wij hebben grote zorg en aandacht besteed aan de juistheid van de informatie in de richtlijn. Deze informatie is gebaseerd op de kennis en ervaring van de auteurs. Auteurs en uitgever kunnen echter geen verantwoording nemen voor gevolgen door een verkeerde interpretatie van de verstrekte informatie noch kunnen hieraan rechten worden ontleend. ESCCAP benadrukt dat nationale, regionale en lokale regelgeving altijd eerst in acht moet worden genomen alvorens adviezen van de ESCCAP op te volgen.

Disclaimer: Die Inhalte der Empfehlungen sind mit grösster Sorgfalt erstellt worden. Sie basieren auf den Erfahrungen und dem Wissen der Autoren, die alles unternommen haben, dass diese korrekt sind. Dennoch übernehmen Autoren und Herausgeber keine Verantwortung für Konsequenzen aus einer Fehlinterpretation dieser Inhalte noch sind damit irgendwelche Garantieren verbunden. ESCCAP unterstreicht, dass vor der Befolgung von ESCCAP-Empfehlungen in jedem Falle alle nationalen, regionalen und lokalen Vorschriften zu konsultieren sind.   

Search   ESCCAP

x